Проведення чергової акредитаційної експертизи на кафедрі Технологій і дизайну

В період з 27 по 29 травня на кафедрі технологій і дизайну Української інженерно-педагогічної академії працювала експертна комісія з чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта (Дизайн)» у складі: Шапран Юрій Петрович, завідувач кафедри теорії та методики професійної підготовки Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доктор педагогічних наук, професор, голова комісії; Бабій Надія Петрівна, доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кандидат мистецтвознавства.

IMG_20190528_123827 — копия IMG_20190528_123855 — копия

Експерти ознайомилися з документацією методичної та наукової роботи кафедри, провели комплексну контрольну роботу для студентів 3-4 курсів.

Переглянути висновки акредитаційної експертизи