Проведення чергової акредитаційної експертизи

Відповідно до наказу МОН України № 640-Л від 16.05.2019 р. на кафедрі Технологій і дизайну впродовж 27 -29 травня 2019 р. проводиться чергова акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.010104 “Професійна освіта (Дизайн).

IMG_20190528_123816 — копия

Експертною комісією у складі:  д.п.н., проф. Шапран Ю. П. (голова комісії) та к.мистецт., доц. Бабій Н. П., проводиться аналіз підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.010104 “Професійна освіта (Дизайн), навчально-методичного забепечення, навчально-педагогічного складу, проводяться ККР та оформлення відповідних висновків.

IMG_20190528_123827 — копия IMG_20190528_123848 — копия