Права та обов’язки студентів, що проживають у гуртожитку

1. Студент, який поселяється в гуртожиток, зобов’язаний особисто пред’явити паспорт і віддати коменданту ордер (направлення) на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за рік проживання.

2. Студенту, який поселяється в гуртожиток, вказується його місце проживання, надається необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку. Студент повинен бути ознайомлений під розпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та Правилами техніки безпеки.

3. Документи на реєстрацію студентів, які поселяються в гуртожиток, представляються адміністрацією гуртожитку в установленому порядку.

4. У разі непередбачених обставин і з поважних причин студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати або у інші гуртожитки за рішенням адміністрації гуртожитку без погіршення умов проживання.

5. Вхід в гуртожиток дозволяється на підставі перепусток для студентів цього гуртожитку до 23.00 години вільно, а з 23.00 до 06.00 зі спеціальними дозволами і записом у журналі.

6. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 08.00 до 22.30. При вході в гуртожиток відвідувачі пред’являють черговому документ, що засвідчує особу, і реєструються в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому по гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку, дотримання ними правил внутрішнього розпорядку і техніки безпеки, відшкодування матеріального збитку, які завдали гості, несуть мешканці, які їх запросили.

7. У кожній секції (кімнаті, на кожному поверсі) з числа студентів, які проживають в ній, обирається староста, який затверджується студентською радою гуртожитку. Староста кімнати (секції, поверху) у своїй діяльності керується рішенням студентської ради гуртожитку та адміністрації академії, забезпечує активну участь жителів у проведенні ремонту (прибирання) житлових кімнат і робіт з благоустрою території.

8. Всі студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального, і т.д.).

9. Студент, який проживає в гуртожитку, має право:

– Проживати в житловій кімнаті в гуртожитку згідно ордера;

– Користуватися приміщеннями навчального, культурно – побутового і спортивного призначення, камерами зберігання, обладнанням, інвентарем та майном гуртожитку згідно встановленого порядку.

– Обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їх складу;

– Через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи співробітників гуртожитку тощо;

– Звертатися зі скаргами на роботу співробітників гуртожитку та житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток .

10.Студент , який проживає в гуртожитку, зобов’язаний:

– Знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

– Виконувати рішення і розпорядження адміністрації та студентської ради гуртожитку;

– Своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;

– Підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних з самоврядуванням;

– Щомісяця проводити генеральне прибирання закріплених приміщень гуртожитку;

– Дбайливо ставитися до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;

– Забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у коменданта гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;

– Своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

– Про всі події в гуртожитку терміново повідомляти коменданту гуртожитку та органам студентського самоврядування гуртожитку;

– На вимогу коменданта (за його відсутності – вихователя) і студентської ради гуртожитку брати участь у термінових і поточних господарських роботах;

– Відшкодовувати завдані матеріальні збитки відповідно до законодавства;

– Дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;

– Реєструвати додаткові електроприлади у коменданта гуртожитку;

– Попереджати коменданта гуртожитку при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб) повідомивши адресу;

– Після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані, виселитися з гуртожитку в п’ятиденний термін і виписатися з гуртожитку у двотижневий термін.

11. Студенту, який проживає в гуртожитку, забороняється:

– Переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження з комендантом гуртожитку;

– Переробляти або переносити інвентар і меблі з одного приміщення в інше або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку;

– Проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

– Захаращувати предметами домашнього вжитку та інші балкони, коридори, сходові клітки, пожежні та запасні виходи;

– Кидати в сміттєпровід середньо-і великогабаритні предмети, недопалки, сірники, виливати рідину;

– Користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;

– Проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу коменданта гуртожитку і декана;

– Залишати сторонніх осіб після 22.30;

– Курити, вживати і зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;

– Порушувати тишу з 22.00 до 07.00;

– Створювати шум, а також включати телевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, яка перевищує звукоізоляцію кімнати;

– Тримати в гуртожитку тварин.

12. За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на студентів, що проживають в гуртожитку, накладаються такі стягнення:

– Зауваження;

– Строгий догану;

– Відмова в поселенні в гуртожиток на наступний навчальний рік;

– Розірвання договору на проживання, виселення.     Про всі накладення стягнення повідомляється листом за підписом декана (проректора, ректора) батькам (опікуну) студента-порушника.

13. Заохочення або стягнення студентам, які проживають у гуртожитку, в установленому порядку накладаються керівництвом вищого навчального закладу.

14. Оплата за житло та надані послуги здійснюється за рік, в окремих випадках – за рішенням декана факультету .

Залишити відповідь