Історія

Історична довідка

Факультет відкритий у рік заснування Українського заочного політехнічного інституту у 1958 році і називався хіміко-технологічним. Першим деканом був професор Левченко А.І. У 1962 році деканом обраний доцент Поправко К.А., у 1970 р. доцент Трушлевич І.В., у 1978 доцент Кучук А.Н., у 1980 р. доцент Ведь В.Е., у 1988 р. професор Потрашков В.І. У склад факультету у різні роки входили такі кафедри: Технології органічних речовин, Технології неорганічних речовин, Технології силікатів, Хімії і загальної хімії, Мінералогії, Процесів і апаратів, Полімерів, Автоматики. У 2011 році до них приєдналась кафедра Поліграфічного виробництва і комп’ютерної графіки.

Серед видатних вчених, фахівців та діячів, чиє ім’я пов’язано із факультетом та які зробили вагомий внесок в його розвиток треба відзначити таких:

– Левченко Андрій Іванович, професор, відомий вчений у галузі технології органічних речовин;

– Безуглий Василь Данилович, професор, відомий фахівець у галузі технології пластичних мас та фізико-хімічних методів дослідження;

– Засорін Анатолій Петрович, професор, відомий фахівець у галузі технології азотних сполучень;

– Підлісний Микола Іванович, професор, вчений в галузі теорії живучості та відмовостійкості систем управління;

– Ілюха Микола Григорович, професор, відомий вчений в галузі хімії силікатів;

– Бочарова Світлана Петрівна, професор, відомий вчений в галузі інженерної психології, психології пам’яті, психології управління, юридичної психології;

– Рябчиков Микола Львович, професор, відомий вчений в галузі нових технологій легкого та текстильного машинобудування;

– Гордєєв Андрій Сергійович, професор, відомий вчений в галузі якості поліграфічного машинобудування.

У різний час випускниками факультету були директори й провідні спеціалісти великих підприємств Харківської області, Східного регіону України, а саме:

– Божко Н.В. – провідний методист науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківський області;

– Бурик В.Г. – генеральний директор Обласного управління керамічного виробництва м. Донецьк;

– Гайворонська Н.В. – начальник цеху швейної фабрики ім. Тінякова;

– Донецька Л.П. – головний конструктор швейної фабрики «Еліта»;

– Змитрович В.Б. – директор Харківського керамічного заводу;

– Ісаєв В.О. – директор Красноградського молочного заводу;

– Коровко Л.І. – директор Щебелінського заводу з виробництва бензину;

– Петік П.Ф. – директор Укр. НДІО Жиров;

– Позднякова М.Б. – начальник цеху швейної фабрики ім. Тінякова;

– Полонська Н.І. – генеральний директор швейної фабрики «Еліта»;

– Пухкал І.В. – начальник виробничого технічного відділу швейної фабрики ім. Тінякова;

– Рогожин В.Д. – головний інженер Харківського ОКБА НВО «Хімавтоматика»;

– Розуменко А.І. – директор швейного ліцею №44 м. Харкова;

– Семенов А.Ф. – директор заводу Азбошиферних виробів м. Харків;

– Соїна Р. В. – директор ПТУ-44 м. Харків;

– Соколов С.В. – начальник управління ВО «Хімбуд», м. Шостка;

– Тимохін М.П. – головний інженер Харківського плиткового заводу;

– Черкашина В.А. – заступник директора швейної фабрики «Еліта»;

– Швед Э.Ю. – суддя Харківського обласного суду.