Новини і об’яви

Факультет сьогодні 

На даний час факультет перейменований у Технологічний. Контингент студентів складає 703 особи по денній формі навчання і 1904 по заочній. Всі випускаючі кафедри входять у науково-виробничий комплекс «Педагог» разом з професійно-технічними училищами за своїм профілем. Метою даного комплексу є координація діяльності установ освіти для підготовки спеціалістів в системі ступеневої освіти спільне та ефективне використання матеріально-технічної бази, апробація й виконання наукових досліджень, розробка науково-методичного забезпечення навчального процесу. На факультеті впроваджена модульно-рейтингова система.

Принципами організації навчального процесу є:

  • наукова основа організації, пошук нового, використання наукових даних;
  • спадковість в організації навчальної роботи;
  • оптимальність організації навчальної роботи (досягнення максимальних результатів у короткий термін при мінімальних витратах);
  • планування навчальної роботи
  • об’єктивність – реальний розрахунок можливостей із врахуванням дійсності, що відповідає положенню організації навчальної роботи.

В навчальний процес впроваджені інноваційні технології, що враховують специфіку підготовки інженерів-педагогів – індивідуалізація освіти і методики формування творчих умінь у майбутніх спеціалістів. Кафедри технологічного факультету укомплектовані кадрами вищої .